30284436757_43118062ca_k

Ergoterapeut Else Marit Holen Gravås disputerer til doktorgraden 21. mai

Vi gratulerer, ønsker lykke til og minner om at nå kan alle følge disputasene på nett.

Else Marit Holen Gravås forsvarer si avhandling «Occupational therapy and surgery in thumb carpometacarpal joint osteoarthritis». Hun er stipendiat ved ph.d.-programmet i helsevitenskap på Oslo Met.

  • Prøveforelesning over temaet «Hvordan etableres og implementeres behandlingsretningslinjer i dagens helsevesen og hvilken betydning har det?» 21. mai klokka 10.00
  • Disputas fra klokka 12.15

Informasjon om disputasen på hjemmesidene til Oslo Met

Der finner du også oppsummeringen av Gravås sitt doktorgradsarbeid

Gravås sin doktorgrad er nummer 44

Med doktorgraden til Else Marit nærmer vi oss 45 ergoterapeuter med doktorgrad.