Ergoterapeut Ellen Gabrielsen Hjelle disputerer 3. juni

Ergoterapeut og Master of Science Ellen Gabrielsen Hjelle skal disputere sin doktorgradsavhandling om slagrehabilitering 3. juni. Vi gratulerer og ønsker lykke til. Du kan følge med uansett hvor du befinner deg.

Photo: Simon Sigurdson, UiO

Ergoterapeut og Master of Science Ellen Gabrielsen Hjelle, ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo skal forsvare sin doktorgradsavhandling “Evaluating the effect of a complex intervention aiming to promote psychosocial well-being after stroke – A multicentre randomised controlled trial”.

Mer om disputasen og avhandlingen

Mer informasjon på universitetets hjemmesider

Solid akademisk forankring

Ellen Gabrielsen Hjelle er den 41. ergoterapeuten med doktorgrad, og hun bidrar til den stadig sterkere vitenskaplige forankringen av faget.