Enighet i Unicare – Ingen streik

Spekter, Ergoterapeutene og de øvrige Unio-forbundene  ble i natt, mer enn tre timer på overtid, enige i meklingen for i alt 213 medlemmer i Unicare Rehabilitering.

Dermed blir det ikke streik for Unios medlemmer ved Steffensrud og Hokksund rehabiliteringssenter.

– Det var en krevende mekling, vi har holdt på med forhandlinger helt siden mai 2018. Når vi til slutt valgte å si ja var det etter en helhetsvurdering av det resultatet vi fikk, både når det gjelder den lokale tariffavtalen og lønnsreguleringen for 2018, sier Eli Gunhild By, leder i Unio Spekter.

Ergoterapeutene har vært representert i forhandlingene ved vår forhandlingssjef Brit-Toril Lundt.

Et resultat til å leve med

– Vi har fått hevet minstelønnssatsene opp på det samme nivået som i spesialisthelsetjenesten. Det var viktig for oss, fortsetter hun.

– Dette er et resultat vi kan leve med, sier forhandlingslederen.

Det ble også enighet for de andre hovedsammenslutningene og derfor blir det ingen streik i Unicare.

Mer informasjon

Riksmeklerens møtebok

Medlemmer og tillitsvalgte vil bli orientert om detaljene i resultatet.

Se også Unios hjemmesider.