Enighet i Oslo kommune

Oslo kommune og de fire forhandlingssammenslutningene Unio, KAH, Akademikerne og YS har de siste dagene sittet i forhandlinger i forbindelse med tariffoppgjøret 2019. Unio kom natt til 1. mai enighet med kommunen.

Logoene til Unio og Oslo kommune med teksten "Løsning. Tariff 2019"

– Vi er fornøyde med at alle medlemsgruppene våre får reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Rammen for oppgjøret er på 3,2 prosent. Det gis et generelt tillegg på 2,62 prosent, minimum kroner 12.000.

Advokat Berit Førli har representert Ergoterapeutenes medlemmer i forhandlingene med Oslo kommune.

Reallønnsvekst

– Vi er fornøyde med at alle medlemsgruppene våre får reallønnsvekst. Det har vært et prioritert område for oss, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Unio valgte i år å fokusere på gruppene med høyskole- og universitetsutdanning, spesielt innenfor helse og utdanning. Til tross for de rekrutteringsproblemene Oslo kommune har innenfor disse områdene, valgte kommunen likevel ikke å prioritere disse gruppene.

– Vi opplever at Oslo kommune ikke viser vilje til å prioritere de gruppene hvor det er størst utfordring. Det er skuffende at arbeidsgiver ikke tar dette problemet mer på alvor.

Unio: Enighet i Oslo kommune

Økonomiske elementer

Det gis et generelt tillegg på 2,62 prosent, minimum 12.000 kroner på Oslo kommunes lønnstabell. Alle arbeidstakere til og med lønnstrinn 31 får 12.000 kroner. Fra lønnstrinn 32 er tillegget 2,62 prosent. Virkningstidspunkt er fra 1. mai.

Protokollen med nye lønnstabeller finner du her.

Lønnstabellen finner du her

Informasjon om lønnsoppgjøret

Du finner samlet informasjon om årets lønnsoppgjør på ergoterapeutene.org/tariff2019.

Tariffinfo 2 sendt til våre medlemmer i Oslo kommune