NY-bilkj├©ring2639

Endelig norsk versjon av P-Drive

P-Drive, Performance Analysis of Driving Ability er nå oversatt til norsk av Ellisiv Mehammer og Cilie Åsberg, ergoterapispesialister ved Sunnaas sykehus HF.

P-Drive endelig på norsk.

P-Drive er en observasjonsprotokoll for praktisk kjørevurdering. Instrumentet er utviklet av Ann-Helen Patomella, dosent ved Karolinska Institut. Instrumentet anbefales, i en forskningsoversikt, som kartleggingsmetode for dette feltet.

For å benytte P-Drive kreves det kurs.

Ergoterapeutene arrangerer i samarbeid med ergoterapeuter ved Sunnaas sykehus og utviklere av P-Drive i Sverige. Et digitalt kurs: Ergoterapeuter og førerkortvurdering Modul 1 og Modul 2.

Mer om kursene

Det tilbys individuell kalibrering i etterkant av kurset.

Les mer om: Hvordan ergoterapeuter bidrar ved helsekrav til førerkort