Eli Langørgen disputerer til doktorgrad 23.august 2019

– ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Vi gratulerer og håper på fullt hus på disputasen.

profileimage
Eli Langørgen (Foto: NTNU)

Tema: «Blir funksjonshemmede studenter i høyere utdanning diskriminert? – direkte, indirekte eller strukturelt»

Prøveforelesning og disputas finner sted 23. august 2019

Sted: Auditorium MTA, Medisinsk teknisk forskningssenter, MTFS

Tid, for prøveforelesning: kl. 10.15 .

Tid ,for disputas: kl. 12.15.

 


Mer informasjon om disputasen og sammendrag av avhandlingen

Stor stas med ergoterapeuter som disputerer, og med Eli har vi nå 40.

Norske ergoterapeuter med doktorgrad