Forside_ekspertutvalgets_rapport_allmennlegetjenesten

Ekspertutvalg vil integrere fastlegene bedre i kommunehelsetjenestene

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok rapport fra ekspertutvalget som har gjennomgått allmennlegetjenesten i dag.

Utvalget har hatt i oppdrag å utrede konkrete forslag til tiltak for å gjøre allmennlegetjenesten mer bærekraftig.

Ekspertutvalget og utvalgets forslag

Bedre integrering i kommunehelsetjenestene

Forbundsleder Tove Holst Skyer er fornøyd med at ekspertutvalget kommer med forslag for å integrere fastlegene bedre i kommunehelsetjenestene.

Ekspertutvalget påpeker at fastlegene ikke er så integrert i kommunehelsetjenestene som de burde være.
– Jeg er fornøyd med at utvalget har flere forslag til tiltak, knyttet til dette. Jeg er helt enig i at det bør åpnes for mer tverrfaglighet, og at fastlegene bør integreres i de andre kommunale helsetjenestene, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

I rapporten påpekes det at «Ergoterapeuter kan være relevante faggrupper med tanke på tilrettelegging og å bevare boevne og funksjon blant eldre.» (s.205)

Rapport: Gjennomgang av allmennlegetjenesten

– Det er viktig at ekspertutvalget anerkjenner ergoterapeuters tilretteleggingskompetanse. Det er en viktig del av løsningene for å dempe behovet for langvarige tjenester, og det er helt nødvendig når flere skal bo hjemme lenger, slår forbundslederen fast.