Doktorgradsdisputas i dag

Ergoterapeut Trine Tetlie Eik-Nes disputerer i Trondheim i dag. Hun fått antatt sin avhandling i samfunnsmedisin ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Tittelen på Trines avhandling er:

Correlates and adverse outcomes in a spectrum of eating disorders in male and female populations

Les mer om disputasen her.

Ergoterapeutene gratulerer Trine og ønsker henne velkommen i rekken av ergoterapeuter med ph.d.!