Lønnsoppgjøret 2019

Det drar seg til i lønnsoppgjørene

Både i lønnsoppgjørene for kommunene, Oslo kommune og staten er fristen for å finne en forhandlingsløsning 30. april. 2. mai forhandler vi for våre medlemmer i helseforetakene. Våre folk er på plass for å sikre bedre lønn for ergoterapeuters kompetanse.

Om oppgjøret
Du finner samlet informasjon om årets lønnsoppgjør på:

Sammen med de øvrige Unio-forbundene forhandler Ergoterapeutene nå for fullt for våre medlemmer i staten, kommunene (KS-området) og Oslo kommune. Felles for disse tre forhandlingsområdene er at forhandlingene må gjennomføres før 1. mai.

2. mai møter Ergoterapeutene Spekter for å forhandle for våre medlemmer i helseforetakene. Samtidig sitter våre tillitsvalgte i de øvrige Spekter-virksomhetene midt oppe i forhandlinger for sin virksomhet.

Ergoterapeuters lønn skal reflektere vår kompetanse

– Ergoterapeuters arbeidsbetingelser skal reflektere utdanning, kompetanse og ansvar, samt fremme likestilling og likelønn, sa forbundsleder Nils Erik Ness etter at kravene våre til årets forhandlinger var klare.

Han minnet videre om at ergoterapeuters lønn skal utvikles i tråd med prisutviklingen, slik at kjøpekraften opprettholdes eller styrkes.  Økt reallønn er det samme som økt kjøpekraft.

Rom for god reallønnsvekst – Vi har kravene klare

De ulike tariffområdene

Forbundsleder Nils Erik Ness, advokat Berit Førli og forhandlingssjef Brit-Toril Lundt ser med forventninger frem til resultatet av årets lønnsforhandlinger.

Dersom forhandlingene ikke fører frem før fristen, går oppgjøret til mekling. Vi vil orientere medlemmene direkte om fremdriften i det enkelte tariffområde.

Staten

Forhandlingssjef Brit-Toril Lundt representerer Ergoterapeutene i forhandlingene. Forhandlingene berører omlag 200 av våre medlemmer, som arbeider i staten.

Oppstart i forhandlingene om lønn og pensjon i Unio stat

Kommunene – KS-området

Forbundsleder Nils Erik Ness representerer Ergoterapeutene i forhandlingene. Forhandlingene berører omlag 1700 av våre medlemmer, som arbeider i landets kommuner.

Ansatte med høyere utdanning må prioriteres i årets lønnsoppgjør

Oslo kommune

Advokat Berit Førli representerer Ergoterapeutene i forhandlingene. Forhandlingene berører omlag 250 av våre medlemmer, som arbeider i Oslo kommune.

Vil prioritere høyere utdanning i Oslo

Spekter-området

Ergoterapeutenes møter Spekter til forhandlinger for våre medlemmer i helseforetakene 2. mai. Fra Ergoterapeutene møter forbundsleder Nils Erik Ness, forhandlingssjef Brit-Toril Lundt og controller Snorre Nergaard.

Enighet om lønn ved sykehusene for sykepleierforbundets medlemmer

Samtidig står våre tillitsvalgte midt oppe i forhandlinger for de øvrige Spekter-virksomhetene der vi har medlemmer.
– Jeg vil allerede nå berømme disse tillitsvalgte for den krevende jobben de tar på seg for våre medlemmer, sier forhandlingssjef Brit-Toril Lundt.

Informasjon om lønnsoppgjøret

Du finner samlet informasjon om årets lønnsoppgjør på ergoterapeutene.org/tariff2019.