Fikk du ikke med deg «Fag til lunsj» med Linda Stigen?

Fikk du ikke med deg nettmøtet «Fag til lunsj» i dag? Se på lysbildene som ble brukt og se innledninga i opptak.

Se opptak av Fag til lunsj med Linda Stigen

Lindas lysbilder

Har du forslag til noen du vil spise lunsj med? Send forslag til forbundskontoret om noen som du mener vil være en god innleder?

Om Linda Stigen og tema for møtet

Linda har nylig disputert til doktorgraden med sin avhandling der hun undersøkte bruk av metoder blant ergoterapeuter i kommunene, for kartlegging av mennesker med kognitiv svikt.

Vi legger opp til at det skal være gode muligheter for spørsmål fra deltakerne, og sammen med deltakerne ønsker Linda å besvare disse spørsmålene:

  • Hva vet vi om kommuneergoterapeuters praksis i dag. Dette har lenge vært et praksisfelt som ikke har vært særlig forsket på, men dette har heldigvis utviklet seg de siste fem årene.
  • Hvordan har praksisen til kommuneergoterapeuter utviklet seg de siste tiårene?
  • Hva vil behovene for kommuneergoterapeuters praksis kunne være i fremtiden?
  • Hvordan kan vi jobbe for å nå dette?

Les mer om Linda Stigens disputas og avhandling