LInda-Stigen-2

Delta i «Den nasjonale kommuneergoterapiundersøkelsen»

I løpet av denne uken vil medlemmene våre i landets kommuner, få tilsendt en forespørsel om å delta i denne undersøkelsen, og vi oppfordrer alle til å delta.

Henvendelsen innebærer en invitasjon om å delta i et delta i et forskningsprosjekt som skal beskrive hva som kjennetegner kommuneergoterapi i Norge før og etter at ergoterapi ble en lovpålagt tjeneste i 2020.

Formålet med undersøkelsen

Denne nasjonale studien skal utvikle kunnskap om omfang av ergoterapi i kommunene, hvilke brukergrupper som tilbys ergoterapi, hvilke arbeidsoppgaver som prioriteres og hvilke muligheter og dilemmaer en erfarer som kommuneergoterapeut.

Bak undersøkelsen står en forskergruppe ledet av ergoterapeut og førsteamanuensis hos Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) på Gjøvik, Linda Stigen (bildet).

Omfattende undersøkelse som vi håper mange vil bidra til

Undersøkelsen vil ta deg ca. 20-30 minutter å svare på. Vi håper så mange som mulig setter av tid til å besvare undersøkelsen.
– Jo flere som deltar, jo bedre blir datagrunnlaget for å beskrive status og endringer i de kommunale ergoterapitjenestene i Norge, sier Linda Stigen.

Studien vil danne et viktig grunnlag for å videreutvikle og styrke kommunale ergoterapitjenester i tråd med helsepolitiske føringer.

Full anonymitet

– Alle besvarelser blir behandlet konfidensielt og resultater fra prosjektet vil bli publisert anonymt, og all informasjon som kan spores tilbake til deg vil bli slettet ved prosjektslutt, lover Linda Stigen.

Dersom du svarer og i etterkant ønsker å trekke deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.

Om du ønsker å trekke deg fra prosjektet eller vil vite mer om prosjektet kan du kontakte prosjektleder førsteamanuensis og ergoterapeut Linda Stigen på telefon 61135157/ 93223019 eller epost: linda.stigen@ntnu.no