Ikke et budsjett for aktivitet, mestring og bærekraftige helsetjenester

– Dette er skuffende og uforståelig, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Regjeringen kunne gjennom sitt forslag til statsbudsjett bidratt til økt aktivitet og mestring og mer bærekraftige helsetjenester, men leverer ikke, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Antallet ergoterapeuter i norske kommuner er alt for lavt, og samtidig står cirka 80 kommuner uten ergoterapeut. Ergoterapeutene og Unio har gjennom flere år påpekt behovet for et rekrutteringstilskudd for å bidra til flere ergoterapeuter i kommunene.

Bilde av Nils Erik Ness. Alvorlig i blå jakke og skjorte.
– Regjeringen skuffer, mener forbundsleder Nils Erik Ness.

De siste årene har Stortinget i behandling av flere saker pekt på behovet for styrket ergoterapitjeneste i kommunene. Regjeringen kvitterer ut Stortingsvedtakene med å si at dette løses med lovpålagt tjeneste fra 2020 og viser til midler gjennom Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.
– Dette er skuffende og uforståelig, sier Nils Erik Ness.

Opptrappingsplan for rehabilitering

Ergoterapeutene og Unio har på tredje året påpekt at det satses for lite på denne opptrappingsplanen. – Midler til opptrappingsplan skal dekke mange oppgaver, og vi kan ikke se at dette spesielt er anvendt til å rekruttere flere ergoterapeuter, påpeker forbundslederen.

– Regjeringas eldrereform «Leve hele livet» skriker etter ergoterapikompetanse, og reformen kan neppe gjennomføres uten betydelig økning av ergoterapeuter i kommunene. Det er helt uforståelig at regjeringen velger å ikke prioritere en løsning som bidrar til å løse demografifloken, fremholder Nils Erik Ness oppgitt.