Brudd, staten 2022

Brudd i lønnsforhandlingene i staten

Unio valgte i dag å bryte lønnsforhandlingene i staten. – Statens tilbud var rett og slett for dårlig. Jeg er skuffet over at staten ikke tar større ansvar for sine ansatte, sier Unio stat-leder Guro Lind. Oppgjøret går nå til mekling.

Bildet: Forhandlingsleder Guro Lind og utvalgssekretær Andrea Mandt i Unio stat i samtale med Statens personaldirektør Gisle Norheim da forhandlingene åpnet den 20.april. Nå har Unio stat brutt forhandlingene, og lønnsoppgjøret går til Riksmekleren. Foto: Nora Sørensen/Unio.

Ergoterapeutenes advokat Berit Førli har representert Ergoterapeutene i forhandlingene.

35 000 Unio-medlemmer og 250 ergoterapeuter

Unio organiserer rundt 35.000 medlemmer i staten. De største gruppene er forskere og politiansatte, forhandlingene berører også 250 ergoterapeuter som i hovedsak arbeider i NAV og ved universitet og høgskoler.

Fristen for forhandlingene i årets hovedoppgjør i staten var satt til midnatt lørdag 30. april, men Unios forhandlingsleder Guro Lind valgte å bryte forhandlingene fredag ettermiddag.

– Statens tilbud var rett og slett for dårlig. Vi stod for langt fra hverandre i diskusjonene om økonomi til at det var fruktbart å fortsette. Nå trenger vi hjelp fra Riksmekleren, sier Lind.

Mer om bakgrunnen for bruddet på Unios hjemmesider

Mekling og eventuell streik

I lang tid har vi sentralt og lokalt i Unio-systemet, forberedt oss på at vi kan komme i streik, dersom en mekling ikke fører frem. På de arbeidsstedene der vi vil ta ut medlemmer i en eventuell streik, har tillitsvalgte allerede blitt involvert i disse forberedelsene.

Det endelige streikeuttaket blir imidlertid først offentlig fire dager før en streik. For å sikre størst mulig effekt av streiken er det viktig at uttaket holdes hemmelig.

Les mer om gangen i et tariffoppgjør i Unios tariffguide

Følg tariffoppgjøret!

Vil du holde deg oppdatert har du mange muligheter: