Brudd for våre medlemmer i kommunene

Ergoterapeutene og de andre forbundene i Unio kommune fant ikke en forhandlingsløsning med KS i årets mellomoppgjør. Oppgjøret går nå til mekling.

Bilde av Steffen Handal i en mingle-situasjon.
Forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune kunne ikke godta løsningen KS la på bordet. Foto: Unio

– Grunnen til bruddet er at den største gruppen med høyere utdanning, lærerne, får langt mindre enn andre grupper, sier Unio kommunes forhandlingsleder Steffen Handal.

KS hadde et tilbud til lærerne som ligger under frontfaget og lavere enn det andre grupper fikk. Tilbudet fra KS for stillinger med 3- og 4-årig høgskoleutdanning, blant annet sykepleiere og ergoterapeuter er i tråd med Unios krav og hva Unio over tid har arbeidet for.

– Det hadde vært mulig for KS å finne en akseptabel løsning, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Det vil være et godt tiltak for å møte rekrutteringsutfordringene. Men selv om tilbudet var godt for noen av Unios grupper var det for dårlig for lærerne med lang utdanning.

Unio: Brudd i kommunesektoren

‒ KS har lagt opp til et løp med splitt og hersk mellom utdanningsgruppene. Det hadde vært mulig å finne en akseptabel løsning som ivaretok både ergoterapeuter, sykepleiere og lærere, sier Ergoterapeutenes forbundsleder Nils Erik Ness som representerte Ergoterapeutene i forhandlingene.

Forhandlingsutvalget kunne ikke anbefale tilbudet

Etter en samlet vurdering av tilbudet til Unio sine medlemmer, kunne flertallet i forhandlingsutvalget ikke anbefale tilbudet.

Det var syv stemmer for å anbefale forslaget – medlemmene fra Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Det Norske Maskinistforbund, Fellesordningen (hvor de største er Akademikerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund og Bibliotekarforbundet) av flere mindre forbund – mens Utdanningsforbundet og Forskerforbundet med ni stemmer stemte mot.

Her kan du lese protokollen fra forhandlingene

Til mekling

Oppgjøret går nå til mekling for Unio kommune.

Meklingsfristen er 24. mai.

Informasjon om lønnsoppgjøret

Du finner samlet informasjon om årets lønnsoppgjør på ergoterapeutene.org/tariff2019.

Tariffinfo 2 sendt til våre medlemmer i kommunene