horisontal-m-tekst

Bli med og marker Likelønnsdagen 17. november*

17. november markerer vi Likelønnsdagen sammen med våre kollegaer i Unio og våre samarbeidspartnere i LO og YS. Støtt opp om og delta i lokale markeringer!

Om likelønn
  • Hvorfor 17. november? * Kvinner tjener i gjennomsnitt 87,9 prosent av det menn gjør. Basert på dette har vi regnet ut at fra 17. november jobber kvinner gratis ut året.
  • Mer om likelønn på likelønn.no
  • Film om likelønn

Unio mener likelønnsgapet er en av de største samfunnsutfordringene vi har. Kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor er systematisk lavere lønnet enn mannsdominerte yrkesgrupper i privat sektor. Dette er den viktigste årsaken til likelønnsgapet. Det er forskerne samstemte i.

Tall fra Teknisk beregningsgrunnlag (TBU) viser at likelønnsgapet vokser med utdanningsnivå. Likelønnsgapet mellom privat og offentlig sektor rammer også menn som er ansatt i kvinnedominerte yrker i det offentlige.

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og lav verdsetting av kvinnedominert sektor går i stor grad ut over dem med høyere utdanning i offentlig sektor – som for eksempel lærere og sykepleiere. År etter år viser tallene at de med en høyskole- eller universitetsutdannelse på 3 år eller mer i offentlig sektor får 80 prosent av hva de får betalt i tilsvarende mannsdominerte yrker i privat sektor.

Dette er ikke greit. Ergoterapeutene vil sammen med våre kollegaer i Unio fortsette å jobbe for at kvinnedominerte yrker må opp i lønn!