Bidra til Ergoterapeutenes medlemsundersøkelse du også!

I dag sender vi ut vår medlemsundersøkelse til yrkesaktive medlemmer i Ergoterapeutene. Bruk 10 minutter til å fortelle hva som er viktig for deg. Samtidig deltar du i trekningen av et gavekort på 1000 kroner.

Smilende kar i blålig skjorte.
Hva er viktig for deg, lurer organisasjonssjef Karl-Erik Tande på?

Undersøkelsen skal bidra til større aktivitet og deltakelse i forbundet.
Jo flere som deltar, jo bedre grunnlag vil vi ha for å vurdere og eventuelt justere aktiviteten vår

Vi håper derfor at du har mulighet til å sette av 10 minutter til å svare på undersøkelsen

Gavekort til heldig vinner

Hvert enkelt medlem betyr mye i en liten organisasjon.  Derfor er ditt bidrag til undersøkelsen så viktig.
Som en ekstra gulrot trekker vi et gavekort på 1000 kroner blant de som deltar.

Full anonymitet

Undersøkelsen er anonym og svarene dine kan ikke spores tilbake til deg som svarer.
Undersøkelsen vil bare være tilgjengelig i en kortere periode. Vi håper at du svarer på den så raskt som mulig.