Tove-PB050278-b

Nedgang i søkertallene til ergoterapi

Tallene fra Samordna opptak kom i dag. 567 søkte ergoterapi som sitt førstevalg i år. Dette er 129 færre enn toppåret 2020.
– Bekymringsfullt, kommenterer forbundsleder Tove Holst Skyer.

Fakta

Antallet søkere som har ergoterapi som førstevalg er i følge tallene fra Samordna opptak lavere enn alle årene fra 2018 til 2020.

Det er ikke bare søkere som har ergoterapi som førstevalg som er lavere, men også det totale antallet søkere, som med 4795 søkere er lavere enn enn i 2020, men heldigvis høyere enn i 2019

Tallene fra Samordna opptak

Velkommen til et spennende yrke med mange muligheter

Tove Holst Skyer ønsker de 567 søkerne som har ergoterapi som sitt førstevalg, velkommen til et yrke med mange muligheter.
– Fordelen med færre søkere er jo at en større andel får virkeliggjort drømmen sin om å bli ergoterapeut, smiler hun.

Nedgangen i søkertallene for ergoterapi skjer samtidig som de samla søkertallene til høyere utdanning har økt. 154 088 personer har i år søkt opptak til universitet og høgskoler gjennom Samordna opptak. Dette er en økning på 2,2 % fra 2020.

Også nedgang i antall studieplasser

Antallet planlagte studieplasser er også lavere i 2021 enn i fjor. Mens det i 2020 var planlagt 338 studieplasser, har utdanningene i år planlagt bare 307. Dette er også lavere enn i 2019.
– Dette er også bekymringsfullt, i en situasjon der SSB påpeker at vi vil mangle minst 500 ergoterapeuter i 2035. Utdanninga av ergoterapeuter måtte i utgangspunktet øke med 50 i året for at vi skal komme i mål, slår forbundsleder Tove Holst Skyer fast.