IMG_0954

Bærekraftige helsetjenester eller kommunal kollaps?

På vårt arrangement under Arendalsuka var det bred enighet i panelet om at helsetjenestene må utløse innbyggernes ressurser, i stedet for å vektlegge sykdom og pleie.

Et sentralt prinsipp for FNs bærekraftsmål er at alle skal inkluderes. Stadig flere eldre og utenforskap blant yngre utfordrer helse- og velferdstjenestene. Ergoterapeutene mener at helse- og velferdstjenestene må dreies mot tjenester som utløser ressurser. En slik dreining krever et skifte fra vektlegging av sykdom og pleie, til forebygging, mestring og deltakelse.

Dette var bakteppet for Ergoterapeutenes arrangement under Arendalsuka i dag: «Bærekraftige helsetjenester eller kommunal kollaps?»

Fikk du ikke med deg arrangementet, kan du se et opptak ved å bruke denne lenka: https://vimeo.com/event/2341618

Bredt sammensatt panel

Under ledelse av programleder er Erik Aasheim, hadde Ergoterapeutene samlet et bredt sammensatt panel, med disse medvirkende:

  • Henrik Dons Finsrud, fagleder Innsikt og innovasjon, KS
  • Carina Kolnes, avdelingsleder for rehabilitering, Indre Østfold kommune
  • Hans Inge Myrvold, Helse- og omsorgskomiteen, Senterpartiet
  • Tove Holst Skyer, forbundsleder, Ergoterapeutene

Det er for seint å fikse 2040 i 2040

Det er for seint å fikse 2040 i 2040, slo fagleder for innsikt og innovasjon i KS, Henrik Dons Finsrud fast, og spurte:

Hvordan påvirker valgene din kommune tar i dag, fremtiden? KS har laget et fremtidsverktøy som lar deg «spille» 2040. Hvilke dilemmaer setter ulike scenarier kommunale politikere i og hvordan skal de klare og ta de upopulære valgene? 

KS

Svarene blir gitt når KS presenterer sitt verktøy på torsdag, men Dons kunne allerede fortelle at 200 kommuner ender opp med «rødt» om de fortsetter som i dag.
– Hvordan står det til i din kommune, lurer forbundsleder Tove Holst Skyer?

Vi må prioritere annerledes

Vi må prioritere annerledes, sa forbundsleder Tove Holst Skyer, under Ergoterapeutenes arrangement under Arendalsuka.

– Jeg er veldig glad for Finsrud sin situasjons-beskrivelse, sa forbundsleder Tove Holst Skyer i sin innledning. Jeg opplever nå at det er en bred enighet og forståelse for, politisk, om at det er behov for mer bærekraftige tjenester.  

Hun fortsatte:
– Jeg opplever imidlertid at vi er for langt unna de konkrete løsningene. Det er for mye prioritering av det samme som før, heller enn på å prioritere annerledes. Det er et enormt potensiale i å satse mye mer på ergoterapi og rehabilitering.  

Se bilder fra arrangementet