IMG_4059

Arendalsuka er en viktig arena for Ergoterapeutene

Ergoterapeutene har akkurat kommet hjem etter travle og viktige dager under Arendalsuka.
– Jeg har fått snakket med både helsepolitikere, aktører og samarbeidspartnere, og det er mye som skal følges opp gjennom videre dialog, møter og samarbeid, forteller forbundsleder Tove Holst Skyer.

Ergoterapeutene har vært representert i Arendalsuka med forbundsleder Tove Holst Skyer, nestleder Tonje Hansen Guldhav (bildet) og fagsjef Kristin Jess-Bakken. De tre har hatt travle dager, og dekket en mange ulike arrangementer.

Helsepersonellkomisjonen

Svært mange av debattene hadde Helsepersonellkommisjonens rapport som tema, og mangelen på arbeidskraft fikk mye oppmerksomhet.

– Det bekymrer meg imidlertid at løsninger og tiltak, tilsynelatende, kun kretser rundt mangelen på sykepleiere og helsefagarbeidere, sier forbundsleder Tove Holst Skyer. Det sporet må fortsatt følges, men parallelt med det, er det helt avgjørende å bredde ut den innsatsen som utløser innbyggernes ressurser og demper behovet for varige tjenester.

Hjemmearbeid

– Ergoterapeuter er en soleklar del av de konkrete løsningene, og konkrete løsninger synes jeg det var svært få av under Arendalsuka. Dermed er det viktigste med Arendalsuka det som skjer etterpå, og jeg har ei lang arbeidsliste med meg hjem, forteller forbundslederen.

Forbundsledelsens Arendal-historier

her finner du noen av historiene som forbundsledelsen delte under Arendalsuka.

Stinn brakke hos Unio under Arendalsuka

Forbundene og Unio har hatt flere arrangementer som har vært veldig godt besøkt i Arendalsuka.

I Unio-kafeen har alt fra språk til beredskap og bærekraft for velferdstjenestene vært til debatt. Årets uke innehold 2000 arrangementer og 150.000 mennesker var ventet til Arendal. Unios sted ligger midt i Pollen og mange ville ha med seg Unios debatter.

Les mer på Unios hjemmesider