Antallet fagorganiserte øker i Norge, men få vokser så mye som Ergoterapeutene

SSB la onsdag frem tall som viser at antallet fagorganiserte i Norge øker. Ved årsskiftet var det 1 897 184 fagforeningsmedlemmer i Norge. Veksten i 2019 var på 2,1 % mens vi i Ergoterapeutene kan se tilbake på en vekst på over 4 %.

Forbundslederen svakt smilende kledd i blå skjorte og blå blazer.
I usikre tider er fagforeningsmedlemskap viktigere enn noen gang, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Statistikken fra Statistisk Sentralbyrå, SSB viser at antallet fagforeningsmedlemmer i løpet av 2019 har økt fra 1 857 787 til 1 897 184 ved siste årsskifte. Dette er en økning på  2,1 %. Ergoterapeutene har i samme periode hatt en medlemsvekst på over 4 %.

Størst vekst i Unio

Selv om medlemsveksten i Unio også er stor, har Ergoterapeutene den største medlemsveksten i Unio med en medlemsvekst på 4,27 % blant alle medlemmer og 4,10 % blant de yrkesaktive medlemmene.

Ergoterapeutenes medlemstall

Unios medlemstall

Fagforeningsmedlemskap er nå viktigere enn noen gang

– I usikre tider er fagforeningsmedlemskap viktigere enn noen gang, sier forbundsleder Nils Erik Ness. Det har også flere ergoterapeuter skjønt, og meldt seg inn i forbundet i perioden etter at de strenge Korona-tiltakene trådte i kraft i midten av mars.

– Jeg oppfordrer, ergoterapeuter, uansett stilling, til å samle seg i Norsk Ergoterapeutforbund, sier forbundslederen.

Bli medlem!