Anne-Lene Sand-Svartrud

Anne-Lene Sand-Svartrud disputerer 7. oktober

Ergoterapeut Anne-Lene Sand-Svartrud disputerer til doktorgraden 7. oktober. Vi gratulerer og ønsker lykke til!

Anne-Lene Sand-Svartrud (foto: Diakonhjemmet) vil forsvare sin avhandling “The quality of rehabilitation services for patients with rheumatic and musculoskeletal diseases” for doktorgraden i helsevitenskap.

Tid og sted

Sted: Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 12, Oslo
Dato/Tid: 7. oktober 2022, 10:00 til 15:00

Flere detaljer og sammendrag av vhandlingen på hjemmesidene til Oslo Met

Prøveforelesning og disputas på nett 

Både prøveforelesningen og disputasen kan følges på nett.

Prøveforelesning

Hva er kvalitet i rehabilitering og rehabiliteringstjeneste og hvordan vurderer man det?

Prøveforelesningen bli strømmet på youtube 

Kandidaten vil forsvare avhandlingen sin kl. 12:15.

Disputasen blir strømmet på youtube

Snart er det 50 ergoterapeuter som har disputert

Anne Lene er den 49. ergoterapeuten som disputerer til doktorgraden. Denne dagen skal hun få skinne øverst på lista.