Devik

Anne Kathrine Devik er Ergoterapeutenes generalsekretær fra 2023

Ergoterapeutene får ny generalsekretær fra 2023, da nåværende generalsekretær Toril Laberg går av med pensjon.

Anne Kathrine Devik har blant annet studert organisasjonssosiologi og ledelse. Mesteparten av sitt yrkesliv har hun vært ansatt i fagbevegelsen, blant annet som organisasjonssekretær i Handel og Kontor. Hun har også vært avdelingsleder for LO Kurs og Konferanse og er vant til å samarbeide med politisk ledelse i ulike forbund. Hun kommer fra jobben som veileder i Frisk Utvikling AS, der hennes arbeidsoppgaver var knyttet til avklaring av menneskers funksjonsevne og karriereveiledning.

Den nye generalsekretæren sier at det å jobbe i fagbevegelsen er et verdivalg for henne og ikke bare en jobb. Anne Kathrine mener at innsats mot de tillitsvalgte er viktig, slik at de er kompetente, selvstendige og handlekraftige. Hun ønsker å bidra til en trygg organisasjonskultur hvor vi er rause med hverandre og gjør hverandre gode. Målrettet arbeid, preget av tillit, engasjement, handlekraft og arbeidsglede er viktig, sier Anne Kathrine.

Fornøyd forbundsleder

-Vi har hatt en lang og grundig ansettelsesprosess. Jeg er veldig fornøyd med at Anne Kathrine har takket ja til å bli vår neste generalsekretær. Hun har erfaring, kompetanse og egenskaper som er viktig og riktig for oss i Norsk Ergoterapeutforbund. Jeg ser frem til at organisasjonen skal bli kjent med henne, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.