Nils Erik 17

Ambisiøs handlingsplan legger til rette for aktivitet og deltakelse i hele forbundet

Forbundsstyret har pekt ut retning for Ergoterapeutenes arbeid i 2019, og har nylig vedtatt en handlingsplan der satsingsområdet er: Deltakelse og mestring for eldre.

I kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet, er Ergoterapeutenes innspill blitt hørt og referert til. Denne meldinga er så viktig at forbundsstyret valgte å ta den som utgangspunkt når vi valgte «Mestring og deltakelse for eldre» som satsningsområde neste år.
– For første gang har en Stortingsmelding om eldre vektlagt ressurser, mestring og deltakelse framfor passiv pleie, sykdom og sykehjem. Det var på tide, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Les seniorrådgiver Solrun Nygård blogge om «Leve hele livet»

Ambisiøs handlingsplan med aktivitet og deltakelse i hele forbundet

Forbundsstyret har pekt ut retning for Ergoterapeutenes arbeid i 2019, og har nylig vedtatt en handlingsplan der satsingsområdet er: Deltakelse og mestring for eldre.
– Når regjeringen samtidig gjennom ved stortingsmeldinga «Leve hele livet», har presentert en eldrereform som roper etter ergoterapeuter, må vi bare ta med oss engasjementet og kreativiteten inn i et nytt år, sier forbundslederen.

2019 er også et år for kommunevalg i den kommunen du bor. Vi skal skolere oss i påvirkningsarbeid, utvikle materiell, og sørge for at ergoterapeuters bidrag til å gjøre hverdagslivet mulig og til bærekraftige helsetjenester, blir kjent både for de som stiller til valg, de som velger og de som blir valgt.

Aktivitet der du er

I handlingsplanen har Ergoterapeutenes seks regioner lagt opp til stor aktivitet for å støtte opp om hovedsatsingsområdet og målene som ble satt av landsmøtet høsten 2017.

Nå er regionene inne i en budsjetteringsprosess, og de er som alltid takknemlig for innspill til konkrete aktiviteter.
– I handlingsplanen har alle regionene uttrykt et ønske om at tillitsvalgte kan søke midler til støtte for lokale arrangementer, forteller generalsekretær Toril Laberg, og oppfordrer tillitsvalgte til å ta kontakt med sin region.

Gevinsten av hovedsatsingsområder og spisset innsats

Helt siden suksessen med hverdagsrehabilitering har Ergoterapeutene hatt gode resultater med å innrette den målrettede innsatsen mot et hovedsatsingsområde.
– I et forbund med begrensede ressurser, har vi på denne måten likevel klart å skaffe oppmerksomhet og forståelse for ergoterapeuters kompetanse til å løse samfunnets utfordringer, sier Nils Erik Ness.

Dette har ført til en stillingsvekst de siste årene, og en nysgjerrighet og forståelse for faget som også har kommet alle ergoterapeuter til gode. Han er spesielt glad for den responsen forbundet har fått innenfor spesialisthelsetjenesten og barns helse denne høsten.

Leve hele livet – oppfølging i lokale planer

I kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet, er Ergoterapeutenes innspill blitt hørt og referert til, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

«Leve hele livet» vil bli en del av de enkelte kommuneplanene i 2019.
– Meldinga skriker etter ergoterapeuters kompetanse. Her er det mulighetsrom for flere ergoterapistillinger, slår forbundslederen fast.

Han oppfordrer derfor ergoterapeuter til å:

  • Være i forkant ved å lese stortingsmeldinga «Leve hele livet»
  • Delta med innspill eller delta i kommuneplanarbeidet
  • Allier deg med andre med felles interesser, for eksempel kollegaer, eldreråd eller Pensjonistforbundet

– Nå er det faktisk opp til den enkelte ergoterapeut og tillitsvalgte om vi klarer å ta i bruk det mulighetsrommet vi har oppnådd, og sikre at Ergoterapeutenes stemme blir hørt i kommunene, avslutter Nils Erik Ness.