Aktivitet og deltakelse for alle – En god målsetting for Demensplan 2025

I vårt innspill til Helse- og omsorgsdepartementet om Demensplan 2025 løfter vi frem Nasjonal faglig retningslinje for demens, og vil at den skal bli førende og forpliktende for kommunenes arbeid.

«Aktivitet og deltakelse for alle» kan være en bra målsetting for den nye demensplanen, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

I februar ga Ergoterapeutene sitt innspill til Helse- og omsorgsdepartementet på deres forslag til Demensplan 2025.

Ergoterapeutenes visjon er «Aktivitet og deltakelse for alle».
– Dette er noe som er viktig gjennom hele forløpet
 i en demenssykdom, og vi mener at «Aktivitet og deltakelse for alle» kan være en bra målsetting for den nye demensplanen, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Nasjonal faglig retningslinje for demens

I innspillet trekker også Ergoterapeutene frem Nasjonal faglig retningslinje for demens som vi mener bygger på et grundig faglig arbeid.
Denne må gjøres mer kjent så den blir førende og forpliktende for kommunenes tilbud til personer med demenssykdom, sier forbundslederen

3 tema som spesielt løftes frem

Ergoterapeutene har valgt å løfte frem 3 tema i innspillet:

  1.  Bo godt og trygt hjemme
  2. Kognitiv rehabilitering for personer med demens, spesielt i tidlig fase 
  3. Innhold i dagaktivitetstilbud

Våre høringssvar

Ønsker du å gjøre deg kjent med våre høringssvar, og eventuelt benytte deler av dem i ditt arbeid, setter vi pris på det.

Våre høringssvar