Kom ut med akseptabelt KS-resultat

Minutter før fristen var ute, klarte vi og de andre Unio-forbundene å oppnå et akseptabelt resultat for medlemmer i kommunene.

Tidligere i kveld gikk forbundsleder Nils-Erik Ness inn til et siste forhandlingsmøte med KS. Like før fristen kom han, og resten av Unio kommune, ut med et akseptabelt resultat for våre medlemmer i landets kommuner.

Unio kommune klarte å få en profil som gir bedre uttelling for arbeidstakere med universitets- og høgskoleutdanning. Totalrammen for oppgjøret er på 2,8 prosent, mens Unios medlemmer fikk en ramme på 2,95 prosent. Dette gir god reallønnsvekst for ergoterapeuter.

Bilder fra forhandlingene på vår Facebook-side (ny side)

Akseptabelt resultat

– Vi mener at dette er akseptabelt, selv om vi hadde forventet å se 3-tallet på ramma for våre medlemmer. Det er viktig å prioritere arbeidstakere med høyere utdanning fordi kommunesektoren har store utfordringer med å rekruttere og beholde flere av Unios medlemsgrupper, sa forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune etter at forhandlingene var avsluttet.

– Med en ramme på 2,95 prosent har ergoterapeuter og de øvrige høgskolegruppene i Unio fått en større del av den økonomiske rammen, fastslår forbundsleder Nils-Erik Ness fornøyd.

Ytterligere kommentarer på Unios hjemmesider (nytt vindu)

Resultatet

Resultatet innebærer blant annet:

  • generelle tillegg til ansatte med høyere utdanning (kapittel 4, gruppe 2). Dette gir lønnstillegg fra 8500 til 12 300 kroner (Se protokollen for sentrale tillegg og ny garantilønnstabell)
  • garantilønn og utregnet laveste årslønn heves med de samme tilleggene
  • alle ledere som hovedsakelig får sin lønn i sentrale forhandlinger (kapittel 4) får et tillegg på 1,5 prosent av sin grunnlønn
  • alle tilleggene gis med virkning fra 1. mai

Det er ikke avsatt penger til lokale pottforhandlinger i 2018.

Vedlegg til protokollen fra forhandlingene (nytt vindu)