Vi krever at reiser til ergoterapeut dekkes

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet denne uka, ber Ergoterapeuene om at Forskrift for pasientreiser endres så pasienter får dekket reiseutgifter til og fra ergoterapeut i kommunehelsetjenesten.

Ergoterapeutenes forbundsleder, Nils Erik Ness ber om at pasienter får dekket reiseutgifter til og fra ergoterapeut.

«Forskrift for pasientreiser» er under evaluering og vi har bedt departementet om å ta pasientreiser til ergoterapeut inn i forskriften.

I et brev til Helse- og sosialdepartementet ber Ergoterapeutene om finansiell likestilling av tjenestetilbud i kommunehelsetjenesten,  ved å gi lik rett til dekning av pasientreiser til ulike behandlingstilbud som kommunene har ansvar for.

Hjemmebesøk er ikke alltid praktisk mulig

Ergoterapeuter bidrar til at flere kan mestre sin hverdag bedre. Ergoterapeuter utløser ressurser hos den enkelte og fører til mer bærekraftige tjenester i kommunene. Ergoterapeuter arbeider mest på brukernes egen arena, det vil si hjemme, på skolen og på arbeidsplassen, men det er ikke alltid det er praktisk mulig.

Noen ganger er det imidlertid mer formålstjenlig at brukeren kommer til ergoterapeuten. Det kan være til kartlegging av kognitiv funksjon, selvhjelpsgrupper, utprøving av ulike hjelpemidler, herunder velferdsteknologi. Det er ikke alltid det er praktisk mulig å gjøre dette hjemme hos bruker.