Fagkongress-cover

600 ergoterapeuter samles til fagkongress i dag

Mandag klokka 10 samles hele ti prosent av alle landets ergoterapeuter til fagkongress i Stavanger. Kongressen arrangeres hvert fjerde år, og er vår viktigste arena for utvikling av ergoterapi og ergoterapeuter.

Kongressprogrammet reflekterer alle områder av ergoterapeuters kjernekompetanse. Det er bygd opp med en blanding av presentasjoner fra norske og utenlandske ergoterapeuter.

Presentasjonene skjer både i plenum og i parallellsesjoner, der ergoterapeuter presenterer både fagutøvelse, fagutvikling og forskning. 

Pressemeldingen som er sendt ut i forbindelse med Fagkongressen

Kongressleder Randi Skumsnes, nestleder Kristina Hoydal og sekretær Linda Fauskanger Nesheim. Randi og Linda arbeider i Stavanger kommune. Kristina på VID vitenskapelige høgskole, ønsker sammen med 40 andre frivillige velkommen til Fagkongressen i Stavanger.

25 år siden den første kongressen som også var i Stavanger

Det er i år 25 år siden også den første Fagkongress i ergoterapi ble gjennomført i Stavanger. Det er et regionalt kongresstyre som på vegne av Ergoterapeutene Vest arrangerer konferansen.

Kongresstyret ledes av ergoterapeut Randi Skumsnes, sammen med 40 frivillige ergoterapeuter har de lagt ned tusenvis av dugnadstimer i arrangementet.

Kongresstyremøte i mai 2019: Linda Fauskanger Nesheim, Kristina Hoydal, Cathrine Tufte, Randi Skumsnes, David Wefring Osen, Ingelin Rød, Fanny Alexandra Jakobsen og Inger Hellem.