594 søkere har fått tilbud om plass på ergoterapeututdanningene

I disse dager har 594 søkere fått tilbud om en av de 312 plassene ved landets seks ergoterapeututdanninger. Forbundet mener antallet studieplasser burde vært høyere.

Det er 312 planlagte studieplasser i år, og dette er 24 flere enn i 2018. Selv om 594 søkere nå har fått tilbud om disse plassene, er det fortsatt over 2500 søkere som står på venteliste til ergoterapiutdanningene.

Forbundsleder Nils Erik Ness: Mangel på ergoterapeuter!

Omtrent uendrede poenggrenser

Poenggrensene varierer noe mellom de ulike studiestedene, og for ordinær førstegangsvitnemålskvote og de øvrige søkerne. Ser vi på gjennomsnittet er imidlertid poenggrensene omtrent som i 2018.

Mangel på ergoterapeuter

Tall fra SSB for 4. kvartal i 2018 viser at det var 2949 ergoterapeuter ansatt i landets kommuner. Dette er 148 flere enn et år tidligere. Samtidig viser tall fra NSD, Norsk Senter for Forskningsdata at det i 2018 bare ble utdanna 250 ergoterapeuter.
– Når vi vet at ergoterapeuter også arbeider andre steder i kommunene, på en lange rekke arbeidsplasser som ikke er definert som helsetjenester og at det er ergoterapeuter som går ut av yrket, er vi glad for at de seks utdanningene er positive til å jobbe for økt utdanningskapasitet, uttalte generalsekretær Toril Laberg.

Ergoterapeutene vil arbeide sammen med utdanningene og medlemmene for å sørge for at også et økt antall ergoterapistudenter får gode praksisplasser.

SSB forventer mangel på ergoterapeuter