Nils Erik Ness_08

3. desember er Verdensdagen for funksjonshemmede

På Verdensdagen for funksjonshemmede er det særlig aktuelt å løfte spørsmålet: Hvordan ville livet være om du ble hindret fra å gjennomføre det som er viktige hverdagsaktiviteter for deg?

I dag, 3. desember er det FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er ti år siden FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne trådte i kraft internasjonalt, og fem år siden Norge sluttet seg til den.

– I landets kommuner, NAV og spesialisthelsetjenester bidrar ergoterapeuter til deltakelse og inkludering med vår kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser, sier lederen av Norsk Ergoterapeutforbund, Nils Erik Ness i en avis som gis ut i anledning dagen.

Les hele intervjuet her

– På Verdensdagen for funksjonshemmede er det særlig aktuelt å løfte spørsmålet: Hvordan ville livet være om du ble hindret fra å gjennomføre det som er viktige hverdagsaktiviteter for deg?, spør Nils Erik Ness i intervjuet.