NSF-streik

Vi tar sterk avstand til NHOs varsel om lockout i sykepleier-streiken

Ergoterapeutene støtter sykepleiernes kamp for rettferdig lønn i helserelaterte NHO-virksomheter og tar sterk avstand til NHOs varsel om lockout.

NHO Service og Handel har varslet lockout i en streik med Norsk Sykepleierforbund (NSF). Ergoterapeutene har i dag uttrykt sin støtte til sykepleiernes kamp.

I støtteerklæringen heter det blant annet:

«Norsk Ergoterapeutforbund er svært bekymret over NHOs varsel om å utestenge 500 sykepleiere i bedrifter som har ansvar for liv og helse.  NHOs bruk av lockout er uforsvarlig og svært uheldig. Den er et angrep på frie kollektive forhandlinger og den nordiske modellen. Ingen arbeidsgivere har kommet godt ut av en lockout.»

60 virksomheter rammet av lockout

Våre medlemmer må gå på jobb som vanlig, sier forhandlingssjef Brit-Toril Lundt.

NSF mener at NHOs lockoutvarsel er ugyldig. Det fyller ikke de formkrav som et lockoutvarsel skal følge etter loven. Riksmekleren har derfor fått melding om at sykepleierne som ikke er i streik vil møte på jobb som vanlig tirsdag morgen.

Ergoterapeutene har medlemmer ved flere av virksomhetene der det nå er varslet lockout.
– Våre medlemmer må gå på jobb som vanlig.  Hvis de blir berørt pga begivenhetene på en eller annen måte, så må de ta kontakt med oss, oppfordrer forhandlingssjef Brit-Toril Lundt. Vi oppfordrer ellers våre medlemmer som er i jobb på streikerammede bedrifter opptrer hyggelig, og gir streikevaktene et vennlig klapp på skulderen.

Støtteerklæring fra Ergoterapeutene og en rekke andre organisasjoner

Norsk Sykepleierforbund takker for all støtte i den pågående streiken i NHO Service og Handel, og uttaler: «Vi er innstilt på å streike så lenge det er nødvendig.»

Støtteerklæringer til de streikende