Ergoterapeutene Nord

Norsk Ergoterapeutforbund, Region Nord har kortnavnet Ergoterapeutene Nord og består av medlemmer fra fylkene Finnmark, Troms og Nordland.

Regionstyret

Regionstyret ble valgt ved elektroniske valg høst i september 2017, og skal fungere frem til landsmøtet i 2020.

Regionstyret kan kontaktes på epost nord@ergoterapeutene.org.

Kontakt Verv Mobiltelefon Epost
Heidi  Elisabeth Fløtten Leder 95162926 hef@ergoterapeutene.org
Pia-Birgitte  Jessen Styremedlem 98 258768 pbj@ergoterapeutene.org
Inger Synnøve  Kjos Styremedlem 99553226 isk@ergoterapeutene.org
Berit Regine  Laiti Styremedlem 47351944 brl@ergoterapeutene.org
Ann Rita  Nilsen Styremedlem 45663377 arn@ergoterapeutene.org
Ingjerd  Elisabeth Eriksen Styremedlem 95886715 iee@ergoterapeutene.org
Joakim  Jakobsen Styremedlem 93672067 jja@ergoterapeutene.org
Ruth Forsberg Styremedlem 97517388 rfo@ergoterapeutene.org
June Rondestvedt Styremedlem 90086427 jro@ergoterapeutene.org
Signe Rottem Vara 40600427 sro@ergoterapeutene.org

Regionstyrets oppgaver

Regionstyret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret.

Regionstyrets hovedoppgaver