ungdom-bestefar8336

Modul 4. Alle skal kunne delta. Kartlegging, dokumentasjon og evaluering.

Denne modulen vil øke bevisstheten om hvordan ergoterapeuters kjernekompetanse tas i bruk og synliggjøres gjennom hele arbeidsprosessen. 

Ergoterapeuters arbeidsprosess innebærer alltid kartlegging, for å finne ut hva som er viktig for den personen vi skal bistå, planlegge og iverksetting av tiltak med dokumentasjon underveis, og evaluering av om iverksatte tiltak har ønsket effekt. Denne modulen løfter fram betydningen av at ergoterapeuter tar i bruk, og dokumenterer, vår kjernekompetanse på aktivitet og deltakelse gjennom hele arbeidsprosessen. 

Litteratur til forberedelse:

Ergoterapeuters kjernekompetanse Alle skal kunne delta

Kjeken, I. &Sand-Svartrud, A-L (2012). The Canadien Occupational Performance Measure brukt i rehabilitering. Ergoterapeuten #1-2012, s.11-18.

Vik, K., Hovde, L. M. & Gausemel, V. S. (2018). ADL-TaxonominTM i norsk oversettelse – et verktøy for kartlegging og dokumentasjon av aktivitetsevne og mestring i daglige aktiviteter. Ergoterapeuten 5 – 2018, s.34-44.

Videoforelesninger:

Ergoterapeutisk kartlegging. Linda Stigen, MSc, PhD NTNU Gjøvik.

Ergoterapeutisk kartlegging. Presentasjon i PDF Linda Stigen.

Journaldokumentasjon –hvorfor, hva og hvordan? ved Lene Fogtmann Jespersen og Malin Mongs, OUS. («Fag til lunsj»)

Journaldokumentasjon –hvorfor, hva og hvordan? (PDF) Lene Fogtmann og Malin Mongs.

Norsk Terminologi for motoriske- og prosessferdigheter. Silvia Elisabeth Hansbø, OUS. (kommer)

Norsk Terminologi for motoriske- og prosessferdigheter. (PDF) Silvia Elisabeth Hansbø.

Evaluering av ergoterapiintervensjon. Mari Klokkerud, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering. Helse Sør-Øst.

Evaluering av ergoterapiintervensjon. (PDF) Mari Klokkerud.

Refleksjonsoppgave:

Hvordan kartlegger du? Observasjon og/eller standardiserte tester?

Hva kartlegger du. Hva har du fokus på?

Hvordan dokumenterer du dine funn, tiltak og effekt av tiltak i journal?

Hvordan vet du om dine tiltak har ønsket effekt?