Tove og Nils Erik

Tove og Nils Erik foran gul vegg. Begge med favnen full av blomster.