Kognitiv vurdering

Mange ergoterapeuter utfører kognitiv testing, og primært i form av screening av kognitiv funksjon. Aktivitetsbaserte observasjoner og analyser kan her være et viktig og nødvendig bidrag.

Kognitiv screening skal være systematisk, ved å bruke kvalitetssikrede eller standardiserte redskaper og tester.

Følgende redskaper anbefales:

  • TMT-A-NR3 Norsk revidert trail making test
  • TMT-B-NR3 Norsk revidert trail making test
  • MMSE-NR3 Norsk revidert Mini Mental Status Evaluering
  • KT-NR3 Norsk revidert klokketest

Supplerende informasjon – innhent opplysninger fra pårørende eller andre sentrale personer når det er aktuelt og mulig. Slik innhenting av opplysninger skal alltid skje med samtykke fra den det gjelder.

  • Kjøreferdigheter – komparentintervju, versjon 3

Aktuelle supplerende kognitiv vurdering av helsekrav for å inneha førerkort må ta utgangspunkt i screeningen. Følgende redskaper anbefales:

  • Nordic Stroke Driver Screening Assessment, NorSDSA
  • Useful Field of View, UFOV
  • Apraksitest

Aktivitetsbaserte observasjoner og analyser er tilleggsobservasjoner for å vurdere personenes forutsetninger for en aktivitet. Analyse av komplekse hverdagsaktiviteter kan ha overføringsverdi til bilkjøring.

  • Assessment of Motor and Process Skills, AMPS
  • Perceive, Recall, Plan and Perform system assessment, PRPP

Tilbake til: Ergoterapeuter og førerkortvurdering – kortversjon