Henvisning og innhenting av informasjon

Ved vurdering av helsekravene får ergoterapeuten som regel henvisning fra en lege.

I forarbeidet til vurderingen må ergoterapeuten innhente relevant informasjon, dersom denne ikke følger henvisningen.

  • Før en vurdering av kognisjon og førlighet starter en må dette være avklart:
    • Fyller personen øvrige helsekrav, som syn, epilepsi m.fl.
    • Er karantenetid etter sykdom avsluttet?
  • Kartleggingssamtale, inkludert kjøreanamnese: Det er viktig å få tak i personens innsikt i hvorfor han skal vurderes for helsekravene. Det må presiseres overfor personen hva som skal skje. Ergoterapeutens lytter til personens mening om årsaken til henvisningen og kartlegger hvilke forutsetninger personen har for å kjøre bil. Rutiner, vaner og mål for bilkjøringen kartlegges i samtalen. Samtalen omfatter også temaene personens evner, kompensering, innsikt, kjøreanamnese, tilpasning, miljø med mer.
  • Forarbeidet og skal lede til en plan for den videre vurderingen

Tilbake til : Ergoterapeuter og førerkortvurdering – kortversjon