Forside. Vedtekter vedtatt på Ergoterapeutenes landsmøte 22. oktober 2020