Forside, Forbundets vedtekter gjeldende fra 10. november 2017