Landsmøteprogrammet

Norsk Ergoterapeutforbunds program for landsmøteperioden 2020-23. Aktivitet og deltakelse for alle er vår visjon. Landsmøteprogrammet beskriver hvorfor og hvordan vi vil arbeide i denne perioden.

Norsk Ergoterapeutforbund arbeider for

  • Et inkluderende og bærekraftig samfunn
  • Deltakelse, hverdagsmestring og kompetanseutvikling
  • Ergoterapeuters arbeidsbetingelser og forutsigbarhet i arbeidslivet
  • En fagorganisasjon for fremtiden

Program for landsmøteperioden 2020-23 (pdf)

Om programmet

Landsmøteprogrammet er bygget opp med prinsipper og strategier.

Prinsippene forteller hvilket samfunn vi vil ha, hvordan ergoterapifaget skal være, hvordan vi vil ha lønns- og arbeidsliv og hvordan vi vil ha organisasjonen vår. Prinsippene gir oss en retning.

Landsmøteprogrammet gir oss også noen få, overordnede og tydelige strategier. Strategiene gir oss gode muligheter til å jobbe helhetlig og strategisk. Hvordan vi skal jobbe med strategiene skal vi finne ut sammen, gjennom å lage felles handlingsplaner – for felles innsats.

La oss bruke den røde tråden i organisasjonen vår for alt den er verdt.
Nå skal vi sammen løfte viktigheten av bærekraftige helse- og velferdstjenester og vise at ergoterapeuters kompetanse er helt nødvendig for å skape aktivitet og deltakelse for alle.

Forbundsleder Tove Holst Skyer