Program

Norsk Ergoterapeutforbunds program for landsmøteperioden 2017 – 2020. Aktivitet og deltakelse for alle er vår visjon. Landsmøteprogrammet beskriver hvorfor og hvordan vi vil arbeide i denne perioden.

Forsiden av programmetNorsk Ergoterapeutforbund arbeider for

  • Et inkluderende og bærekraftig samfunn
  • Deltakelse, hverdagsmestring og meningsfull aktivitet
  • Ergoterapeuters arbeidsbetingelser og forutsigbarhet i arbeidslivet
  • En fagorganisasjon for framtiden

Program for landsmøteperioden 2017-2020 (pdf)

Program for landsmøteperioden 2017-2020  (word)

Om programmet

Programmet er tydelig på prinsipper og strategier. Programmet er fundamentet forvår innsats innen fire områder: om samfunnet, om ergoterapifaget, om tariff og arbeidsliv og om Ergoterapeutene.

Forbundets innsats er basert på engasjement fra tillitsvalgte og medlemmer for å oppfylle visjonen. Dette programmet er vårt felles prosjekt de neste tre årene, og sammen skal vi jobbe for at alle skal kunne delta!