Landsmøteprogrammet – Felles aktivitet for å nå landsmøtets mål

«Aktivitet og deltakelse for alle» er Norsk Ergoterapeutforbund sitt program for landsmøteperioden 2023-26.

Last ned og les landsmøteprogrammet

Aktivitet og deltakelse for alle er vår visjon. Landsmøteprogrammet beskriver hvorfor og hvordan vi i Ergoterapeutene – Norsk Ergoterapeutforbund, vil arbeide i denne perioden.

Norsk Ergoterapeutforbund arbeider for å:

  • Skape et inkluderende og bærekraftig samfunn
  • Fremme deltakelse, hverdagsmestring og kompetanseutvikling
  • Ivareta ergoterapeuters arbeidsbetingelser og forutsigbarhet i arbeidslivet
  • Utvikle en fagorganisasjon for fremtiden

Program for landsmøteperioden 2023-26 (pdf)

Felles aktivitet for å nå landsmøtets mål

Dette programmet er vårt felles prosjekt, som organisasjon. Jeg gleder meg til alt vi skal utrette, sammen. 

Forbundsleder Tove Holst Skyer
Forbundsleder Tove Holst Skyer

Programmets oppbygging

Oppbyggingen av programmet er basert på følgende struktur:

Prinsippene

Prinsippene beskriver verdigrunnlaget som hele forbundet og forbundets aktiviteter hviler på. De tar for seg ergoterapeuters yrkesutøvelse, arbeidslivet og organisasjonen vår, slik vi ønsker det skal være. Prinsippene er i nå-form, slik at teksten er fremoverlent. Prinsippene kan ses på som den retningen vi vil jobbe mot på lang sikt. Prinsippene skal derfor vare utover landsmøteperioden.

Prinsippene svarer på Hvorfor-spørsmål – f.eks.  Hvorfor vil vi ha samfunnet/fagutøvelsen/arbeidslivet/organisasjonen slik vi beskriver?

Strategiene

Strategiene skal gjelde for denne landsmøteperioden. De beskriver hvilke særskilte områder eller temaer forbundet skal involvere seg i, og fremme, i landsmøteperioden. Strategiene skal vare i 3 år, og blir endret på neste landsmøte.   

Strategiene svarer på Hvordan-spørsmål – f.eks. Hvordan skal vi oppnå/oppfylle prinsippene?

Handlingsplanene

Handlingsplanene er årlige og utarbeides i samarbeid mellom forbundsstyret og regionstyrene, med involvering av tillitsvalgte og medlemmer. Handlingsplanene utformes med utgangspunkt i strategiene og de vedtas av forbundsstyret årlig.         Handlingsplanene svarer på Hva-spørsmål – f.eks. Hva konkret må forbundet gjøre for å få måloppnåelse på en strategi?