Kontrollkomiteen

Komiteen skal i landsmøteperioden kontrollere forbundsstyrets arbeid.

Kontrollkomiteen er valgt av landsmøtet. Komiteen skal i landsmøteperioden kontrollere forbundsstyrets arbeid med oppfølging av forbundets program vedtatt av landsmøtet og de årlige handlingsplanene vedtatt av forbundsstyret.

Kontrollkomiteen skal også kontrollere at forbundet styres i tråd med vedtektene.   

Kontrollkomiteens medlemmer

I landsmøteperioden 2023-26 består Kontrollkomiteen av:

KontaktVervE-postMobiltelefon
Hilde StåhlbrandLederhilde.sta17@gmail.com90892330
Merete LarssonMedlemmeretelarsson@gmail.com90126199
Camilla RenåMedlemcamillatk@hotmail.com92261732
Marianne HestvikVaramarianne.hestvik@gmail.com92827004