Ergoterapiens dag 2018. Facebook forsidebilde

Tegning av ergoterapeuter som markerer dagen.