Somatisk helse og samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser

Ergoterapeuten bidrar til deltakelse og inkludering med vår kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.

Person

Ergoterapeuten tar utgangspunkt i personens egne mål.

  • Hvilke aktiviteter er viktig for deg?
  • Hvordan vil du delta?

Ergoterapeuten kartlegger ressurser og hindringer som påvirker mestring av ønskede og meningsfulle aktiviteter.

I spesialisthelsetjenesten har ergoterapeuter spisskompetanse på hvordan pasientens fysiske-, kognitive- eller psykiske funksjon og ferdigheter påvirker muligheten for mestring av daglige aktiviteter.

Videre kan ergoterapeuten kan trene på en avgrenset funksjon, men vil som oftest trene i aktiviteter som pasienten har et ønske om å mestre bedre.

Ergoterapeuten kan gi nyttig informasjon og veiledning til personen om best mulig mestring av hverdagen etter utskrivning og til kommunehelsetjenesten for at de skal kunne forberede et tilpasset tjenestetilbud videre.

Aktivitet

Ergoterapeuten har kompetanse på aktivitetsanalyse. Det innebærer å forstå hvilke krav en aktivitet stiller til funksjon og ferdigheter. Ergoterapeuter kan tilrettelegge, endre eller modifisere aktiviteten for å muliggjøre mestring. Denne informasjonen trenger kommunehelsetjenesten for å kunne tilrettelegge for størst mulig egenmestring ved utskrivning.

Omgivelser

Ergoterapeuten kartlegger og tilrettelegger omgivelsene for å kompensere for redusert eller tapt aktivitetsutførelse. Det kan være ved å bruke tekniske hjelpemidler eller velferdsteknologi. Denne informasjonen er viktig for personen og kommunen for å planlegge og iverksette nødvendige tiltak. Noen ganger er en boligendring nødvendig.