rullestol-brett8866

Ergoterapi og somatisk helse

Ergoterapeuter har kompetanse på å kartlegge hva som er viktig for pasienten og hvilke konsekvenser sykdommen/skaden har på pasientens mulighet for å mestre de ønskede aktiviteter i hverdagen etter utskrivning.

Fakta

Eksempler på arenaer og stillinger

Sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner mm.

Lenke til:

Rett behandling på rett sted til riktig tid.

Samhandlingsreformen har som et sentralt mål å sikre en tydeligere ansvarsdeling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Spesialisthelsetjenesten skal ha spesialisert kompetanse på utredning og behandling samt sørge for at kommunehelsetjenesten ved utskrivning får god informasjon om hvilke behov pasienten har for videre behandling, rehabilitering eller pleie- og omsorg.

Ergoterapeuter har kompetanse om det dynamiske samspillet mellom person, aktivitet og omgivelsene. Intervensjoner er ofte en kombinasjon av tiltak knyttet til disse områdene.

Lær mer om hvordan ergoterapeuter arbeider med dette samspillet.