Eldres helse og samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser

Ergoterapeuten bidrar til deltakelse og inkludering med vår kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.

Person

Ergoterapeuten tar utgangspunkt i det som er viktig for den eldre å gjøre.

Innledende spørsmål er:

  • Hva er viktig for deg?
  • Hvordan vil du delta?

Ergoterapeuten kartlegger ressurser og hindringer som påvirker mestring av ønskede, meningsfulle aktiviteter.

Det kan være fysiske-, psykiske- eller kognitive utfordringer. Selv i høy alder kan ferdigheter trenes opp og generelle hverdagsaktiviteter fremmer helse.

Aktivitet

Gradvis eller plutselig funksjonsfall kan føre til at aktiviteter blir vanskelig å utføre og velges bort. Konsekvensen kan bli passivitet, ensomhet og ytterligere funksjonsfall med tap av ferdigheter.

Ergoterapeuten hjelper den eldre til å være aktiv i eget liv ved å tilrettelegge, forenkle og trene på de aktivitetene som den eldre ønsker å opprettholde eller gjenvinne.

Det kan være alt fra mestring av matlaging og personlig hygiene, deltakelse i lokalsamfunnets tilbud eller delta i lek sammen med barnebarn.

Omgivelser

Ergoterapeuten tilrettelegger omgivelsene for å muliggjøre mestring til tross for nedsatt funksjon. Det kan være boligendringer, tekniske hjelpemidler eller velferdsteknologi.

Ergoterapeuten har også kompetanse på tilrettelegging av lokalsamfunn med aldersvennlig samfunn, universell utforming eller utvikling av sosiale og helsefremmende miljø.