barn-besteforeldre-vaffel6103

Ergoterapeuters arbeider med barn og unge.

Medlemsundersøkelse

Landsmøtet vedtok i oktober 2020 at Ergoterapeutene skal arbeide med tidlig innsats for barn og unge. Det finnes ingen oversikt over hvor mange ergoterapeuter som gir tilbud til barn og unge, hvor og hvordan de jobber. Vi håper at du som medlem vil bidra med informasjon om din rolle og erfaringer som ergoterapeut innen dette fagområdet. Denne informasjonen er viktig for videre arbeid med denne strategien.

Dersom barn og unge ikke er dine brukergrupper, ber vi deg likevel svare på de innledende spørsmålene.

Håper du tar deg tid til å svare på denne medlemsundersøkelsen. Det vil være svært nyttig for kompetanseutviklingen på området.