Korona

Ergoterapi og Covid-19

Her finner du informasjon om rehabilitering ved Covid-19 generelt og ergoterapeuters bidrag spesielt.

Ergoterapi ved Covid-19

Sveriges Arbeststerapeuter har mye informasjon om Covid-19

Arbetsterapi och covid-19

Artikler og publikasjoner

Den danske Ergoterapeutforeningen har publisert en folder:

Å komme seg etter Covid-19

Nasjonalfaglige retningslinjer

Helsedirektoratet har utviklet pakkeforløp og faglige retningslinjer for rehabilitering ved Covid-19 .

Hvordan vet jeg om min pasient trenger rehabilitering under eller etter covid-19 sykdom? – Sunnaas sykehus – e-læringskurs