Ergoterapeutens konklusjon

Ergoterapeutens rolle er rådgivende til helsepersonell med meldeplikt og den endelige vurderingen av helsekravene gjøres av, eller i samråd med, lege eller psykolog.

Ergoterapeutens vurdering og konklusjon er en del av utredningen som ligger til grunn for den endelige konklusjonen. Den helhetlige vurderingen av om personen fyller helsekravene for å inneha førerkort, tas av lege og/eller psykolog etter at alle utredninger gjort.

Ergoterapeutens vurdering og konklusjon skal være skriftlig, og sendes til henvisende instans. Det anbefales at alle involverte aktører diskuterer resultatene og blir enig om utfallet av vurderingen.

  • Anbefaling fra ergoterapeut: Ja

Henvisende instans skal informeres om resultatet av ergoterapeutens vurdering av helsekrav, inklusiv eventuelle anbefalinger som tidsbegrenset godkjenning, behov for spesialtilpassing av bil og andre spesielle hensyn som skal tas. *

  • Anbefaling fra ergoterapeut: Usikker

Ved usikkerhet om hvorvidt helsekravene er oppfylt kan det være aktuelt at personen henvises til en kjørevurdering ved trafikkstasjonen. Denne anbefalingen sendes av lege til Fylkesmannen. Alternativt kan det gjennomføres vurdering på et nytt, gitt tidspunkt, dersom det foreligger grunnlag for dette. For noen kan det være aktuelt å anbefale kjøreopplæring, før en ny kjøretest eller kjørevurdering. Dette kan være aktuelt hvis det er lenge siden personen har kjørt bil. Så lenge personen ikke oppfyller helsekravene må det gis dispensasjon fra Fylkesmannen for at slik opplæring kan gjennomføres.

  • Anbefaling fra ergoterapeut: Nei

Dersom resultatet tilsier at personen ikke oppfyller helsekravene for å inneha førerkort, må han/hun og pårørende bli godt i varetatt. Det kan gjøres ved at det settes av god tid til samtale der resultatene forklares, og at det gis anledning til å stille spørsmål. Det kan også være aktuelt å henvise videre til ergoterapeut i kommunen som kan drøfte og hjelpe med alternativ transport- og fremkomst-midler kan være til god hjelpe for personen og pårørende.

Skriftlig informasjon, som Helsedirektoratets Helsekrav til førerkort – En publikumsveiledning, skal være tilgjengelig for den det gjelder.

Tilbake til: Ergoterapeuter og førerkortvurdering – kortversjon