COTEC logo

COTEC – Det europeiske forbundet for ergoterapeuter

Det europeiske ergoterapiforbundet, COTEC – Council of Occupational Therapist for the European Countries.

Det europeiske ergoterapiforbundet ble etablert i 1986 og organiserer nå ergoterapiorganisasjoner fra 30 land. Disse representerer igjen 180 tusen ergoterapeuter.

COTEC arrangerer europeisk ergoterapikongress hvert 4. år og publiserer bl.a. statistikk over utviklingen av ergoterapi i Europa.

Mer om COTEC og informasjon om europeisk ergoterapi på deres hjemmesider