Uten tariffavtale?

Ergoterapeutene arbeider for at alle medlemmene skal være omfattet av en tariffavtale, og for dine lønns- og arbeidsforhold dersom du ikke er det.

I en del virksomheter i privat sektor har ikke Ergoterapeutene tariffavtale. Dette gjelder i hovedsak bedrifter som ikke er medlem i noen arbeidsgiverorganisasjon.

Like fullt er de samme bedriftene underlagt lovverket som regulerer de ansattes arbeidsforhold.

For medlemmer i slike virksomheter er den individuelle arbeidsavtalen ekstra viktig.

Medlemmer i slike virksomheter tar ofte kontakt med Ergoterapeutene for å skaffe seg kunnskap om rettigheter og plikter i forbindelse med stillingsvern, omstillingsprosesser og lønnsvilkår.

Vi bistår også medlemmet i konfliktsituasjoner og når noen føler seg usaklig behandlet, enten det gjelder oppsigelse eller andre ting.

Ergoterapeutene kan også bistå som rådgiver i spørsmål om hvilket lønnsnivå som kan forventes ved ansettelse i virksomhet uten tariffavtale.