Ansatte i Ergoterapeutene

Du finner kontaktinformasjon til de ansatte på forbundskontoret ved å trykke på bildet av den enkelte.

Forbundsleder

Nestleder

Generalsekretær

Forhandlingsavdelingen

Forhandlingssjef

Rådgiver

Fagavdelingen

Fagsjef

Rådgiver

Seniorrådgiver

Organisasjonssjef

Controller

Redaktør

Sekretær