Annen aktuell litteratur modul 4

Anbefalt litteratur for deg som ønsker å lære mer om deltakelse og mestring for eldre.

Bredland, E.L., Linge, O.A. & Vik, K. (2011). Det handler om verdighet og deltakelse. Verdigrunnlag og praksis i rehabilitering. (3 utg.) Oslo: Gyldendal Akademiske.

Frøland, O. & Skumsnes, R. (2016).  En oppsummering av kunnskap.  Hverdagsrehabilitering. Senter for omsorgsforskning. Omsorgsforskning 1/2016. www.omsorgsbiblioteket.no

Jørmeland, C. & Vik, K. (2019). Ergo- og fysioterapeuters erfaring med hverdagsrehabilitering. Ergoterapeuten 1/2019. s. 36-44.

Langeland, E., Førland, O.,  Aas, E., Birkeland, A.,  Folkestad, Kjeken, I., Jakobsen, F.F & Tuntland, H. (2016). Modeller for hverdagsrehabilitering – en følgeevaluering i norske kommuner. Effekter for brukerne og gevinster for kommunene? Senter for omsorgsforskning, rapportserie nr. 6/ 2016. ISBN: 978-82-8340-043-4.

Leknes, R., Bysheim, U., Ness, K.N. & Horghagen, S. (2014). Samhandlingsreformens konsekvenser for den ergoterapeutiske yrkesutøvelsen. Ergoterapeuten 6/2014, s.32-39.

Magne, T. M. & Vik, K. (2020). Research Article: Promoting Participation in Daily Activities Through Reablement: A Qualitative Study. Rehabilitation Research and Practice. Vol. 2020, 6506025, 7 pages. https://doi.org/10.1155/2020/6506025